เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เหล็ก

FC-202

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5,250 ฿5,250
 

 

SD-202

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5,550 ฿5,550
 

 

SD-201

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6,100 ฿6,100
 

 

SD-102

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,250 ฿4,250
 

 

SD-101

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,800 ฿4,800
 

 

FA-407

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,750 ฿2,750
 

 

FC-210

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
฿6,150 ฿6,150
 

 

FC-215

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
฿8,100 ฿8,100
 

 

LKG-018

สามารถมองเห็นสัมภาระและสิ่งของที่ฝากไว้ในตู้ล็อคเกอร์บานกระจก ช่วยป้องกันวัตถุไม่พึงประสงค์และป้องกันการหลงลืมสิ่งของ สามารถใส่สัมภาระสิ่งของได้ตั้งแต่ กระเป๋าสะตางค์ เสื้อผ้า ขวดน้ำ กระเป๋าเป้ รองเท้า ควบคุมการผลิตภายใต้มาตราฐาน ISO 9001:2015 วัสดุมาตรฐาน JIS โครงสร้างตู้เสริมความแข็งแรงด้วยกระดูกและประกอบด้วยวิธี อาร์คติดกัน (Spot welding) สีตู้คงทนด้วยวิธีการทำสีระบบ ELECTROSTATIC-PAINTING SYSTEM

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿19,100 ฿19,100
฿13,900 ฿13,900 -27%
 

 

LKG-012

สามารถมองเห็นสัมภาระและสิ่งของที่ฝากไว้ในตู้ล็อคเกอร์บานกระจก ช่วยป้องกันวัตถุไม่พึงประสงค์และป้องกันการหลงลืมสิ่งของ สามารถใส่สัมภาระสิ่งของได้ตั้งแต่ กระเป๋าสะตางค์ เสื้อผ้า ขวดน้ำ กระเป๋าเป้ รองเท้า ควบคุมการผลิตภายใต้มาตราฐาน ISO 9001:2015 วัสดุมาตรฐาน JIS โครงสร้างตู้เสริมความแข็งแรงด้วยกระดูกและประกอบด้วยวิธี อาร์คติดกัน (Spot welding) สีตู้คงทนด้วยวิธีการทำสีระบบ ELECTROSTATIC-PAINTING SYSTEM

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16,500 ฿16,500
฿11,900 ฿11,900 -28%
 

 

LK-090

SURE คือแบรนด์เดียวที่ผลิตตู้ล็อกเกอร์เหล็ก รุ่น 90 ประตู ที่เหมาะนำไปใช้ใส่เอกสารบิลค่าสาธารณูปโภค ส่วนกลางของอาคารต่างๆ ควบคุมการผลิตภายใต้มาตราฐาน ISO 9001:2015 วัสดุมาตรฐาน JIS โครงสร้างตู้เสริมความแข็งแรงด้วยกระดูกและประกอบด้วยวิธี อาร์คติดกัน (Spot welding) สีตู้คงทนด้วยวิธีการทำสีระบบ ELECTROSTATIC-PAINTING SYSTEM

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿39,500 ฿39,500
฿29,900 ฿29,900 -24%
 

 

SL-05

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
฿8,450 ฿8,450
 

 

SLG-05

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
฿8,800 ฿8,800
 

 

MT-3060

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
฿16,500 ฿16,500
 

 

MT-2648

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
฿10,900 ฿10,900
 

 

MT-2642

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
฿10,400 ฿10,400
 

 

LK-033

ช่องเก็บของภายในกว้าง 32 ลึก 43.10 ซม. สำหรับใส่สัมภาระเอกสาร สิ่งของต่างได้ตั้งแต่ กระเป๋าสะตางค์ เสื้อผ้า ควบคุมการผลิตภายใต้มาตราฐาน ISO 9001:2015 วัสดุมาตรฐาน JIS โครงสร้างตู้เสริมความแข็งแรงด้วยกระดูกและประกอบด้วยวิธี อาร์คติดกัน (Spot welding) สีตู้คงทนด้วยวิธีการทำสีระบบ ELECTROSTATIC-PAINTING SYSTEM

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿21,600 ฿21,600
฿15,900 ฿15,900 -26%
 

 

LK-018

ช่องเก็บของมากถึง 18 ช่อง กว้าง 29.60 ลึก 43.10 ซม.ใส่สัมภาระสิ่งของได้ตั้งแต่ กระเป๋าสะตางค์ เสื้อผ้า ขวดน้ำ กระเป๋าเป้ รองเท้า ควบคุมการผลิตภายใต้มาตราฐาน ISO 9001:2015 วัสดุมาตรฐาน JIS และยังได้รับมาตราฐาน มอก. และได้รับเครื่องหมาย Made in Thailand โครงสร้างตู้เสริมความแข็งแรงด้วยกระดูกและประกอบด้วยวิธี อาร์คติดกัน (Spot welding) สีตู้คงทนด้วยวิธีการทำสีระบบ ELECTROSTATIC-PAINTING SYSTEM

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17,100 ฿17,100
฿12,900 ฿12,900 -25%
 

 

LK-012

มีช่องเก็บถึง 12 ประตูใส่สัมภาระสิ่งของได้ตั้งแต่ กระเป๋าสะตางค์ เสื้อผ้า ขวดน้ำ กระเป๋าเป้ รองเท้า ควบคุมการผลิตภายใต้มาตราฐาน ISO 9001:2015 วัสดุมาตรฐาน JIS และยังได้รับมาตราฐาน มอก. และเครื่องหมาย Made in Thailand โครงสร้างตู้เสริมความแข็งแรงด้วยกระดูกและประกอบด้วยวิธี อาร์คติดกัน (Spot welding) สีตู้คงทนด้วยวิธีการทำสีระบบ ELECTROSTATIC-PAINTING SYSTEM

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14,900 ฿14,900
฿11,000 ฿11,000 -26%
 

 

LK-009

ภายในกว้าง 29.60 ลึก 43.10 ซม. เหมาะกับใช้เก็บสิ่งของพนักงานและสัมภาระของผู้มาใช้บริการ ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 9 ประตู ใส่สัมภาระสิ่งของได้ตั้งแต่ กระเป๋าสะตางค์ เสื้อผ้า ขวดน้ำ กระเป๋าเป้ รองเท้า ควบคุมการผลิตภายใต้มาตราฐาน ISO 9001:2015 วัสดุมาตรฐาน JIS และยังได้รับมาตราฐาน มอก. โครงสร้างตู้เสริมความแข็งแรงด้วยกระดูกและประกอบด้วยวิธี อาร์คติดกัน (Spot welding) สีตู้คงทนด้วยวิธีการทำสีระบบ ELECTROSTATIC-PAINTING SYSTEM

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14,600 ฿14,600
฿11,000 ฿11,000 -25%
 

 

LK-006

มีรวแขวนเสิ้อแต่ละช่องกว้างถึง 25.30 และลึก 43.10 ซม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 6 ประตู ใส่สัมภาระสิ่งของได้ตั้งแต่ กระเป๋าสะตางค์ เสื้อผ้า ขวดน้ำ กระเป๋าเป้ รองเท้า ควบคุมการผลิตภายใต้มาตราฐาน ISO 9001:2015 วัสดุมาตรฐาน JIS และยังได้รับมาตราฐาน มอก. โครงสร้างตู้เสริมความแข็งแรงด้วยกระดูกและประกอบด้วยวิธี อาร์คติดกัน (Spot welding) สีตู้คงทนด้วยวิธีการทำสีระบบ ELECTROSTATIC-PAINTING SYSTEM

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13,000 ฿13,000
฿9,900 ฿9,900 -24%
 

 

LK-003

มีราวแขวนเสิ้อปรับระดับแผ่นชั้นได้ ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 3 ประตู ใส่สัมภาระสิ่งของได้ตั้งแต่ กระเป๋าสะตางค์ เสื้อผ้า ขวดน้ำ กระเป๋าเป้ รองเท้า ควบคุมการผลิตภายใต้มาตราฐาน ISO 9001:2015 วัสดุมาตรฐาน JIS และยังได้รับมาตราฐาน มอก. โครงสร้างตู้เสริมความแข็งแรงด้วยกระดูกและประกอบด้วยวิธี อาร์คติดกัน (Spot welding) สีตู้คงทนด้วยวิธีการทำสีระบบ ELECTROSTATIC-PAINTING SYSTEM

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,000 ฿12,000
฿9,500 ฿9,500 -21%
 

 

SD-301

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14,700 ฿14,700
 

 

SD-302

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13,500 ฿13,500
 

 

FC-314

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13,700 ฿13,700
 

 

FC-204

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,600 ฿8,600
 

 

FC-203

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6,800 ฿6,800
 

 

SL-03

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5,950 ฿5,950
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้